Isolering

Behagligt inomhusklimat och sänkta kostnader

I mångt och mycket är det isoleringen som styr en byggnads inomhusklimat och energianvändning, oavsett uppvärmningssystem. I vårt nordiska klimat är det extra viktigt med behaglig inomhusmiljö och att isolera på ett effektivt sätt för att använda energin på bästa sätt. I Sverige har vi höga krav på energibesparande åtgärder när det gäller uppvärmning, både med tanke på miljön och för lägre uppvärmningskostnader. Vi är ett företag som är experter på energioptimering.

Genom en noggrann kontroll av byggandens befintliga isolering identifierar vi dess status och förbättringsmöjligheter. Både ur ett personligt trivselperspektiv men även hur vi kan hjälpa dig att få ner uppvärmningskostnaderna.

Ett nytt och mycket effektivt isoleringsmaterial är ett ämne som heter polyuretan. Vår produkt är helt överlägset alla andra isoleringsmaterial på marknaden när det gäller täthet och sänkt energiförbrukning. Det innehar ett oerhört lågt så kallat lambda-värde och tack vare dess skarvfrihet skapar det mycket bra möjligheter till ökad boendekomfort och energibesparing.

Kontakta oss för mer information!

Våra arbetsmetoder

När vi får ett uppdrag att se över en byggnads isolerförmåga och att komma med passande åtgärder så arbetar vi enligt en mycket grundlig och inarbetad process med ett antal steg. Vi bokar in ett möte där vi noga kontrollerar befintlig isolerförmåga i byggnaden och har en diskussion om kundens behov och krav på den nya isoleringen. Företaget besitter gedigen kompetens och erfarenhet av energioptimering och har tillgång till ett antal mycket effektiva lösningar och produkter för att nå det önskade resultatet. Sedan beräknar vi vad det skulle kosta att genomföra och tidsåtgång och skickar ett offertförslag för kunden att ta ställning till. När den är godkänd av kunden sätter vi igång med arbetet på utsatt datum.

Under hela arbetet har vi kontinuerlig dialog med kunden om hur arbetet fortskrider. Efter att arbetet är slutfört görs en noggrann besiktning av arbetet som protokollförs och skickas till kund. Sedan skickas slutfakturan till kunden.

Vi ser över din isolering