Vi kan allt inom isolering

Vi hjälper dig med isolering i Karlstad

Vi kan allt inom isolering

Vi hjälper dig med isolering i Karlstad

Experter på isolering i Karlstad

När det kommer till isolering så är det avgörande för inomhusklimatet i alla byggnader för oss i kalla norden. Det spelar ingen roll hur bra ditt uppvärmningssystem är om isoleringen är bristfällig. Då kommer värmen inte att stanna kvar på ett effektivt sätt och energikostnaderna kommer skjuta i höjden. Vi är ett företag som är specialiserade på isolering av fastigheter och privatbostäder.

Med vår erfarenhet i ryggen besiktar vi befintlig isolering och kommer med passande lösningar för en förbättrad isolerförmåga. Med våra metoder effektiviseras byggnadens isolerförmåga väsentligt vilket ger ett mer behagligt inomhusklimat och samtidigt betydligt lägre energikostnader. Två flugor i en smäll alltså! Vi använder oss av ett flertal mycket effektiva metoder beroende på kundens behov och byggnadens konstruktion. Hos oss kan du få hjälp med bland annat effektiv grundisolering, sprayisolationsprodukter, teknisk isolering av rör och kanalsystem, tätning och lyft av betong samt takbeläggning.

Kontakta oss omgående för mer information om hur vi kan hjälpa dig med förbättrad inomhusmiljö och rejält sänkta energikostnader. 

Detta gör du genom att fylla i vårt formulär

Idel fördelar med bättre isolering

Det finns idel fördelar med att förbättra isoleringen i alla sorts byggnader. Den kanske främsta anledningen till att många väljer en mer effektiv isolering är rent ekonomiska. Det finns mycket pengar att spara på en bra isolering. Det är såklart även positivt för miljön att det går åt mindre energi för uppvärmning. Det minskar effektivt koldioxidutsläppen eftersom uppvärmning av byggnader är en stor bov i dramat.

En annan fördel är såklart också en tät konstruktion ger en mer behaglig miljö inomhus utan onödigt drag. Men en effektiv isolering kräver även en bra ventilation. En trevlig bieffekt är också att värdet på fastigheten såklart ökar med en effektiv isolering. Ett energieffektivt hus har ett högre marknadsvärde än ett traditionellt och kan på sikt sänkta fastighetsskatten.

Våra metoder vid isolering

Vi har ett antal sprayisolationsprodukter med både öppna och slutna celler, men även produkter för grundisolering. Dessa innehåller Polyuretan som är ett oerhört effektivt isoleringsmaterial. Systemet ger ett 100 procentigt tätt skydd eftersom det är helt fritt från skarvar. Det krävs endast en tunt lager av isolering vilket gör det enkelt att isolera med. Användningsområdena är obegränsade.

Fakta om Polyuretan:

  • Mycket höga isoleringsvärden
  • Fäster enkelt på de flesta underlagen
  • Reducerad isoleringstjocklek jämfört med annan isolering
  • Energibesparing på upp till 70% under byggnadens livstid
  • 100 % konvektionsfri – (det behövs oftast ingen luftspalt eller diffusionsplast)
  • Fungerar även mycket bra mot kyla eftersom det är tvåvägsisolerande
  • Lång hållbarhet (tappar inte form eller isolerförmåga över tid)

 

Låt oss se över isoleringen och sänka dina kostnader